Begeleiding

Individuele begeleiding

Praktijk Schitter biedt kortdurende begeleiding aan kinderen en jongeren bij diverse problemen zoals gedragsproblemen en sociaal-emotionele problemen. Deze begeleiding vindt individueel plaats. In de begeleiding wordt gebruik gemaakt van technieken uit de cognitieve gedragstherapie en de oplossingsgerichte therapie.

Ouderbegeleiding

Begeleiding van kinderen binnen Praktijk Schitter vindt plaats in nauwe samenwerking met het kind en de ouders/verzorgers. Samen kijken we naar mogelijkheden om uw kind op een goede manier te laten ontwikkelen.

Begeleiding op school of thuis

Naast de ouderbegeleiding zijn soms andere vormen van begeleiding nodig zoals begeleiding op school. De orthopedagoog bekijkt samen met het kind, de ouders/verzorgers en indien nodig de betrokkenen vanuit school welke aanpak het meest zinvol is.

Scroll naar top