Behandeling

Individuele behandeling

Praktijk Schitter biedt individuele specialistische kortdurende behandeling aan kinderen en jongeren tot 18 jaar bij diverse problemen zoals sociaal-emotionele problemen en gedragsproblemen. Deze behandeling vindt individueel plaats. Een behandelmoment duurt doorgaans 45 minuten en vindt in eerste instantie wekelijks plaats.

In de behandeling werken we met bewezen effectieve methoden. Hierbij kan gedacht worden aan cognitieve gedragstherapie , oplossingsgerichte therapie, EMDR, Brain Blocks, de acceptance en commitment therapy (ACT) en schematherapie, afhankelijk van wat het beste aansluit bij de hulpvraag. Uiteraard sluiten wij aan bij de beleving van het kind en/of de jongere en wordt de behandeling ontspannen afgesloten met bijvoorbeeld een creatieve opdracht of een spelletje.

Ouderbegeleiding

Begeleiding van (jonge) kinderen binnen Praktijk Schitter vindt plaats in nauwe samenwerking met het kind en de ouders/verzorgers. Samen kijken
we naar mogelijkheden om uw kind op een goede manier te laten ontwikkelen. Wanneer de cliënt 12 jaar of ouder is, gaat het contact met de ouders/verzorgers altijd met medeweten van het kind of de jongere. Vanaf de leeftijd van 16 jaar zal er alleen contact met de ouders/verzorgers zijn met toestemming van de jongere.

Begeleiding op school of thuis

Naast de ouderbegeleiding zijn soms andere vormen van begeleiding nodig zoals begeleiding op de school. De orthopedagoog bekijkt samen met het kind, de ouders/verzorgers en indien nodig de betrokkenen vanuit school welke aanpak het meest zinvol is.

Scroll naar boven