Werkwijze

Aanmelding kan via het contactformulier op deze site. Ook kunt u een bericht inspreken op onze voice-mail. Wij nemen vervolgens contact met u op voor een intakegesprek. Als u een verwijzing heeft vanuit de gemeente, wilt u dit dan aangeven bij de aanmelding?

Tijdens het intakegesprek bespreken wij uw hulpvraag en de mogelijkheden voor een vervolgtraject. Het vervolgtraject kan bestaan uit:

  • Psychodiagnostisch onderzoek
  • Individueel behandelingstraject voor het kind/de jongere
  • Gesprekken met ouders/verzorgers en kind(eren)
  • Observatie en gesprekken op school
  • Observatie in de thuissituatie
  • Begeleiding ouders/verzorgers
Praktijk Schitter stelt het op prijs om feedback van u te krijgen over het verloop van de begeleiding. Dit horen we graag tijdens het traject en ook na afloop. We vinden het prettig om te horen wat u en uw kind aan de begeleiding hebben gehad, maar ook wat wij aan onze dienstverlening kunnen verbeteren.
Scroll naar boven