Klachtenregeling

Mocht u een klacht hebben over het functioneren van de orthopedagoog, bespreek dit dan als eerste met de orthopedagoog zelf. Zij zal dan samen met u zoeken naar een oplossing. Waar nodig wordt hierbij een collega betrokken.
Blijft de klacht bestaan dan kun u overwegen om een officiële klacht in te dienen bij de bereoepsvereniging NVO. De klacht moet gaan over het beroepsmatig handelen van de orthopedagoog tijdens het uitoefenen van het beroep.
Scroll naar boven